Projektmunka magyar kommunikáció órán

    A 2015/2016-os tanévtől iskolánkban projektmunka keretén belül folyik a magyar kommunikáció óra az 1/9. szakiskolai osztályokban.

   A 9. osztályos kísérleti szakiskolai tankönyv anyaga párhuzamosan alkalmazható a szaktanár által készített tanmenettel valamint a 2013-ban kiadott Kerettantervvel.
   Az órák témája a három projekt köré épül, melyek fő témája:
- az osztály könyve
- osztályújság készítése
- történet írása

   Az órák folyamán elsődleges cél:
 - a kommunikációs készségek fejlesztése,
- a tanulók sikerességének fokozása
- a kulturális identitásuk kialakítása
Minden projektfeladat hozzájárul az általános iskolában megszerzett alapkészség megerősítéséhez, a már meglévő tudás továbbfejlesztéséhez.
Az órák lehetőséget nyújtanak a szóbeli és írásbeli önkifejezés, az írás, a helyesírás, az olvasás és a szövegértés fejlesztésére.

   A három projekt gyakorlati megvalósítása folyamán a tanulók együtt dolgoztak, minden diák olyan részfeladatot válaszhatott, amelyhez affinitása volt. Ugyanakkor mindenki felelősséget kellett, hogy érezzen az egészért, hogy időben elkészüljön a munka, esztétikus legyen nemcsak külalakban, hanem tartalmában is.

   A projektmunkát - a magyar kommunikáció órán a szakiskolai osztályokban - Deákné Sütő Györgyi magyartanár vezette.

Az osztály könyve

Osztályújság

Történet írása