SZC logo

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

OM kód: 203032/017 | 1149 Budapest, Várna utca 21/B.

Intézmény logo

Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokYbleszi levelezésKRÉTA

Díjak, kedvezmények

Tájékoztató az új szakképzési rendszer ösztöndíjairól

A 12/2020. (II. 7.) számú, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról című kormányrendelet 171-174.§-ai, és a 2019. évi LXXX. számú, a szakképzésről szótó törvény 59.§-a alapján a 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben megváltozott a szakképzés. Ez magával vonzotta többek között az ösztöndíjak megváltozását is.

2020. szeptember 1-jétől minden szakképzésbe bekerülő nappali tagozatos, kilencedikes tanuló a szakmai bizonyítvány megszerzéséig ösztöndíjra jogosult, ha a feltételeket teljesíti.

Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, amely 2021. szeptember 1-jén 167.400 Ft.

Az ÁGAZATI ALAPOKTATÁSBAN az ösztöndíj mértéke havonta:

 • Technikumban (9. és 10. évfolyamon): 8.370 Ft (az alap 5 %-a);
 • Szakképző iskolában (9. évfolyamon): 16.700 Ft (az alap 10 %-a).

Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló:

 • akinek az adott tanévben az igazolatlan mulasztása eléri a 6 foglalkozást, a tanév hátralévő részében;
 • akit az évfolyam megismétlésére köteleztek, a megismételt évfolyamon.

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSBAN  (nem duális képzés, iskolai képzés esetén) az ösztöndíj mértéke havonta:

 • 2,00 - 2,99 átlagig: 8.370 Ft (az alap 5%-a);
 • 3,00 - 3,99 átlagig: 25.110 Ft (az alap 15%-a);
 • 4,00 - 4,49 átlagig: 41.850 Ft (az alap 25%-a); 
 • 4,49 átlag felett: 58.590 Ft (az alap 35%-a).

DUÁLIS KÉPZÉSBEN a szakképzési munkaszerződés alapján a tanulót megillető, havonta fizetendő munkabér összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) legalább 60%-a, 100.440 Ft de legfeljebb a minimálbérnek megfelelő összeg, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit is.

Az ösztöndíj megállapítása mindig a KRÉTA rendszer adatai alapján történik minden hónap 15. napján, és ugyanaz a hónap 28. napjáig történik meg az utalás, azzal az eltéréssel, hogy az első és második félév első és második hónapjának ösztöndíját, a második hónap végén utalják egy összegben.

Ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, az első szakma megszerzése után egyszeri pályakezdési támogatást kap. Ennek összege szintén a mindenkori minimálbérhez és az szakmai vizsgán elért átlaghoz igazodik. Jelen pillanatban ez a következőt jelenti:

 • 2,00-2,99 átlagig: 133.920 Ft (az alap 80%-a);
 • 3,00-3,99 átlagig: 184.140 Ft (az alap 110%-a);
 • 4,00-4,49 átlagig: 242.730 Ft (az alap 145%-a);
 • 4,49 átlag felett: 301.320 Ft (az alap 180%-a).  

Partnereink

SZC logo

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum


Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola

1149 Budapest, Várna utca 21/B.

Telefon: +36 (1) 363 7459

E-mail: info@ybleszi.hu

OM azonosító: 203032/017


2024Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola