SZC logo

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

OM kód: 203032/017 | 1149 Budapest, Várna utca 21/B.

Intézmény logo

Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokYbleszi levelezésKRÉTA

Technikumi és szakképző iskolai oktatás

Az általános iskolai tanulmányok befejeztével továbbtanulási lehetőségként választhatók a szakképző iskolák, illetve a technikumok.

A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ami átjárhatóságot biztosít az ágazaton belül más szakmák, és akár a technikumi képzés felé.

A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár.

A tanulóknak a jelentkezéskor tehát elég az ágazatot megjelölniük. A közös ágazati alapok megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék a szakképző iskolában 2, technikumban 3 éves szakirányú oktatás során elsajátítani. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben megvalósuló duális szakmai oktatás keretében, vagy ilyen lehetőség hiányában az iskola tanműhelyében zajlik. 

Miért válasszam a szakképzést?

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból az oktatás érettségi vizsgával zárul. A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. Mindez lehetőséget nyújt a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. A szakképző iskola a mesterembereket képzi. Annak, aki az iskolában szakmát szerzett, a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetősége van a továbblépésre, szakmai ismereteinek magasabb szintre emelésére. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A jó szakembereket megbecsüli a társadalom. A szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg. Mivel a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg, már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. A szakképző intézmények első szakmájukat tanuló diákjainak ösztöndíj jár, amelynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően.

Minden iskolában más a képzés?

Az egyes iskolai, helyi szakmai programok az óraszámok és a struktúra tekintetében némileg eltérhetnek egymástól, de a szakmai oktatásnak minden esetben meg kell felelnie a Képzési és Kimeneteli Követelményekben meghatározott tartalmaknak. Az új szakképzési rendszerben a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel a szakmai vizsgára való felkészítésért. Az iskolák más és más duális partnerrel állnak kapcsolatban. Az iskola és a partner közötti megállapodás tartalmazza, hogy hány napot van a tanuló az iskolában és hány napot a duális partnernél. Az ágazati alapvizsgát követően a tanulók akár több időt tölthetnek a duális képzőhelyen, mint az iskolában. Technikumban az ötödik évfolyam már szinte csak a gyakorlatról szól.


Okleveles technikusképzés

A felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe.


Szakmák

Ács

Építőipar


Tovább

Épületszobrász és műköves

Építőipar


Tovább

Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar


Tovább

Hídépítő és -fenntartó technikus

Építőipar


Tovább

Magasépítő technikus

Építőipar


Tovább

Mélyépítő technikus

Építőipar


Tovább

Szerkezetépítő és -szerelő

Építőipar


Tovább

Útépítő és útfenntartó

Építőipar


Tovább

Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus

Építőipar


Tovább

Iskolánkban két típusú képzés közül választhatnak a diákok. A lehetőségeik a technikumra és a szakképzésre terjednek ki. Megfelelő számú jelentkező esetén, a szakmajegyzék szerinti 16 építőipari szakmában indíthatunk képzést (4 technikumi és 12 szakképző iskolai szakmában).

A technikumi képzés ötéves. Az első és második évben diákjaink ágazati alapozó képzésben vesznek részt, melynek végén ágazati alapozó vizsgát kell tenniük. Amennyiben sikeresen veszik az akadályokat, tovább bocsáthatók a harmadik évfolyamra. A negyedik év végén három közismereti tantárgyból tesznek érettségit diákjaink, majd az utolsó év végén a szakmai tantárgyakból is. Ekkor viszont már a sikeres vizsga letételével okleveles technikusként léphetnek a munkaerőpiacra.   

A szakképző iskolai területen három évig tanulnak a diákok. Az első évben szintén ágazati alapképzés van, melynek végén ágazati alapvizsgát tesz mindenki. Az első év során van lehetősége a tanulóinknak a szakma választásra, illetve a korábbi elképzeléseik, választásaik módosítására, más szakma kiválasztására. A sikeres vizsga után, a második és harmadik évben teljes mértékben szakmai képzés folyik. Diákjaink előtt adott az az választási alternatíva, miszerint maguk dönthetik el, hogy az iskolánkban, vagy a duális partnereink valamelyikénél folytatják a tanulmányaikat. Amennyiben iskolánk mellett döntenek, heti egy alkalommal közismereti tárgyakból is kapnak oktatást. Diákjaink az utolsó év végén tesznek szakmai vizsgát. Az iskolánkban töltött három év során, tanulóink ösztöndíjat kapnak a tanulmányi eredményeik függvényében. Azok pedig, akik a duális partnereinknél folytatják tanulmányaikat, munkabért kapnak a képzésük alatt és akár lehetőséget is a további együttműködésre. Mind az ösztöndíj, mind a munkabér feltételeit és mértékét jogszabály határozza meg.

Szeretettel várjuk intézményünkbe leendő diákjainkat!


Partnereink

SZC logo

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum


Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola

1149 Budapest, Várna utca 21/B.

Telefon: +36 (1) 363 7459

E-mail: info@ybleszi.hu

OM azonosító: 203032/017


2024Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola